© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Smail Zubčević je rođen 12.-og aprila 1958 godine u Sarajevu gdje završava svoje osnovno i srednje obrazovanje. Nakon završetka studija medicine 1984. godine na Univerzitetu u Sarajevu stiče bogato profesionalno iskustvo radeći na Univerzitetskom kliničkom Centru u Sarajevu na odjelu klinike za Neurohirurgiju, Domu zdravlja “Vogošća”, te skoro tri decenije od 1989 godine na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu. Specijalizaciju iz oblasti pedijatrije završava 1996 godine, a subspecijalizaciju iz oblasti Neuropatije, Epileptologije i kliničke elektroencefalografije u period od 1996 do 1999. U period od 1997 do 1999 godine boravio je u Belgiji, Južnoj Karolini, Italiji, Austriji i Sloveniji doedukujući se u oblasti neuropedijatrije. 2006. godine završava doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu na temu „Incidencija epilepsije među pedijatrijskom populacijom“. Preko 150 publikovanih naučnih radova te oko 20 publikovanih knjiga rangirali su ga u grupu vodećih neuropedijatara u Evropi. Aktivno se bavio naučnim istraživanjima iz oblasti neuroloških poremećaja i poremećaja razvoja kod djece, te učestvovao na mnogobrojnim internacionalnim konferencijama gdje je prezentirao svoje radove. Bio je osnivač i predsjednik udruženja dječijih neurologa Bosne i Hercegovine kao i član Evropskog neuropedijatrijskog udruženja, Američke akademije za cerebralnu paralizu i razvojnu medicinu, kao i član Europske Akademije za dječije poteškoće. Radio je kao docent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu iz oblasti pedijatrije, te kao naučni saradnik i praktičar godinama prije njegove smrti (2017) pomagao rad EDUS-a, roditelje i djecu sa poteškoćama u razvoju.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now